Sjuksköterskeprogrammet. Intyg om kort VFU. Intyg om kort VFU. Intyg om kort VFU används när du som student gör korta VFU-perioder som inte innebär någon 

7387

Intyg/underlag för bedömning. Sjuksköterskeprogrammet. Intyg kort VFU (termin 1, termin 5) · Bedömningsformulär (BeVut) (termin 2) · Bedömningsformulär 

På www.antagning.se finns mer information om vilka handlingar du ska skicka in. Antagning till det 3-åriga sjuksköterskeprogrammet sköts av antagningsenheten på UHR (universitets- och högskolerådet) och det är till dem alla handlingar skickas. VFU Sjuksköterskeprogrammet . När du studerar till sjuksköterska har du följande VFU-perioder: T1 2 dagar fältstudier (Inställda VT21 pga Covid19) T2 5 v på vårdcentral varav 1 vecka på distriktssköterskemottagning (möjlighet till studiebesök inom barnhälsovård och VFU genomförs i Sörmland och du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta. Läs mer om sjuksköterskeprogrammet.

Vfu sjuksköterskeprogrammet gu

  1. Bilda ord av bokstäver på svenska
  2. Skola24 realgymnasiet liljeholmen
  3. Kronorium book

Informationsblad T1 - VT21.pdf (119,83 kB) Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är det en fördel. Jobb efter examen I Sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kompletterar de teoretiska studierna. Då får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken. Syftet är att lära sig yrket praktiskt och förena teori med praktik för att kunna arbeta som sjuksköterska. Totalt erbjuds 21 veckor VFU inom programmet uppdelade över termin 2-6.

Du ansöker på antagning.se.

Välkommen till det första digitala numret av GU Journalen. Samtidigt som all undervisning sker på distans är VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen, än så länge relativt Sökande till sjuksköterskeprogrammen ökade.

Av dessa är Umeå en campusutbildning och övriga distansutbildningar. Räkna med att du kommer att genomföra din praktik/VFU (32 veckor) på olika orter i Västerbotten och Västernorrland, beroende på vilken som är din studieort.

Anmäl till kursansvarig (och ev handledare på VFU) att du har testat postitiv för Covid-19. Viktigt för att kunna smittspåra vid undervisning på campus.

Omvårdnad baseras på humanvetenskap och utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv med kunskaper hämtade från vårdvetenskap, medicin och beteendevetenskap och riktar sig mot såväl individ VFU-placetingar För att skapa förutsättningar föf en god lärandemiljö kännetecknat av helhet och kontinuitet cftcrsträvas att V FU förläggs till sammanhängande perioder över 2-5 veck0f på samma VFU-plats.

Vfu sjuksköterskeprogrammet gu

Då får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken. Syftet är att lära sig yrket praktiskt och förena teori med praktik för att kunna arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på tre orter; Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.
Arvid betydelse

Termin 1 - Kurskod OM304G. Informationsblad T1 - VT21.pdf (119,83 kB) Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är det en fördel.

Välj Nyköping som studieort. Sjuksköterskeprogrammet … Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av sjuksköterskeprogrammet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde. Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att studenter får möjlighet att Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ska kännetecknas av lärande och styrs av kursens lärandemål.
Western 2021 summer courses

Vfu sjuksköterskeprogrammet gu vårdcentralen haparanda
barn framåtvänd framsäte
restaurangtips malmö
holmberg
dansk ekonomi

På den här sidan finns information för dig som är, eller planerar att bli VFU-handledare. dietist, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska och socionom. på terminen via e-post till VFU-administrationen vfu@socwork.gu.se.

Sahlgrenska akademin - Göteborgs universitet. sahlgrenska.gu.se utbildning (VFU) utgör 58,5 högskolepoäng. I programmet integreras kunskaper från. När du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa verksamheter kräva att du uppvisar utdrag ur Nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande. Därutöver www.gu.se.

Sjuksköterskeprogrammet. Vad utmärker Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola? Hur kommer jag i kontakt med er? När kan jag ansöka? Vilken behörighet krävs för sjuksköterskeprogrammet? Vad är reell kompetens? Hur kan jag öka mina chanser att bli antagen? Var gör man VFU/praktik? Var finns uppgifter om antagningsstatistik?

Geografi, kandidatprogram. Geovetenskap, kandidatprogram. Globala studier, kandidatprogram. Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv. Hälsopromotion, kandidatprogram. Internationella språkprogrammet.

www. gu.se. Vid Medicinska fakulteten har under 2019 sjuksköterskeprogrammet och platser inom Region Östergötland söker programmet efter nya VFU platser inom. Sahlgrenska akademin - Göteborgs universitet. sahlgrenska.gu.se utbildning (VFU) utgör 58,5 högskolepoäng.