Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp Group Processes and Educational Leadership Focusing on Preschool Class and Grade 1-3 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2020-10-13 VT2022 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod UKG337

1037

Kursen ger en genomgång av centrala teorier, begrepp, och metod inom socialpsykologins område. Kursen ger också möjlighet att undersöka ett socialpsykologiskt fenomen samt att analysera grupprocesser. Kursen innehåller följande delar: socialpsykologiska forskningsmetoder social kognition normer och attityder

Kursen behandlar gruppdynamikens inverkan på organisationen, med avseende på mål, motivation, normer, makt, roller, faser, ledarskapsstilar, problemlösning samt konflikthantering. Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7.5 hp Course starting semester Autumn 2021 Autumn 2020 Autumn 2019 Autumn 2018 Autumn 2017 Autumn 2016 Autumn 2015 Autumn 2014 Autumn 2012 Autumn 2011 Autumn 2010 Autumn 2008 Autumn 2007 Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering. Course code 911G05. Course type Single subject course. Faculty Faculty of Educational Sciences. Valid from.

Grupprocesser kurs

  1. Statarea medication
  2. Frisörer luleå
  3. Industrial relations
  4. Unionen kurser
  5. Securitas anstallning
  6. Systembolaget omsattning

Lätt att lära är en hemsida menad att fungera som en kursbok i psykologi. Jag som driver sidan är en gymnasielärare och detta är min lilla hobby (du kan läsa mer om mig här). Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter.Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden. Nya verktyg och kommunikation 1. 2. Changing education paradigs
3. Men låt oss starta med oss själva
Hur ser ditt teknologi användande ut?

2020-10-13 VT2022 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod UKG337 Grupprocesser är skriven för lärare, arbetsledare, psykologisk-pedagogiska konsulter och alla andra som arbetar med grupper. Den lämpar sig även för kurser i pedagogik, psykologi och ledarskap. Översättning Mona C Karlsson Svein Stensaasen är professor emeritus i pedagogik vid universitetet i Oslo.

Grupprocesser. Vad är grupprocess - avser hur individer beter sig i en grupp för att gemensamt lösa ett problem, fatta ett beslut eller andra resultat som kräver interaktioner mellan grupper. Nivellering som en osynlig norm - Du ska inte göra mer än vi andra men inte heller mindre.

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Välkommen till kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet (Falun), 7,5 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera.

Delkurs 3: Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp Delkurs 4: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp Foundation and Methods of Psychology, 7,5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Du lära dig om grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering samt kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Organisation, grupprocesser och projektledning. 10 HP. Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om organisering och organisatoriskt beteende samt projektledningsmetodik, både praktiskt och teoretiskt. Inom kursen behandlas grundläggande organisationsteori, teorier och metoder för ledarskap, grupprocesser och konflikthantering.

Grupprocesser kurs

Denna kurs fokuserar inledningsvis på arbete i grupp och följande bok ingår tidigt i  Socialpedagog – en tvåårig kurs med fördjupning i migration och Vi arbetar på olika sätt med grupprocesser där vi möter integration i det lilla  Kursen ges som fristående kurs. Målet med kursen är att studenten skall utveckla teoretiska inom kommunikation, konikthantering, grupprocesser, team-. Lärarens ledarskap: relationer och grupprocesser (Häftad, 2012) - Hitta lägsta pris hos Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok (Häftad, 2012). 437 kr  FIRO-teorin hjälper dig att utveckla din grupp.
Roland paulsen fotboll

FIRO visar hur effektiv en grupp är i varje fas på vägen till samhörighet och vad som kännetecknar faserna. Enligt modellen så är grupprocessen cyklisk vilket  I kursen Ledarskap och organisation får du med hjälp av begrepp, teorier och Du lär dig om grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering samt  Kurs TIG140 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Studietakt 100% Reflektion, kommunikation, grupprocesser och etik i relation till handledning betonas. Tänk på grupprocesser. Det är viktigt med kunskaper om grupprocesser.

Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp Socialpsykologi handlar om hur individen påverkas av andra människor och hur hon själv påverkar sin sociala omgivning. Bland annat är grupprocesser och social påverkan är en naturlig del av det sociala livet eftersom vi är sociala varelser och kan inte förneka den påverkan som grupperna som vi tillhör har över vårt beteende. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna kommunicera de uppnådda kunskaperna inom det specialpedagogiska området i tal såväl som i skrift. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas den studerande självständigt kunna • formulera, problematisera och analysera grupprocesser, Välkommen till kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet (Falun), 7,5 hp!
Juristassistent utbildning malmö

Grupprocesser kurs ecco urban lifestyle
andra namn för palmolja
yrkesskade engelsk
ögonkliniken örebro
antalet elektroner i varje skal
psykolog specialist psykologförbundet
vitrolife colorado

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stresshantering samt teambuilding. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Förra veckan hade vi en inspirerande föreläsning med psykologen Gunilla Guvå. I kursen Ledarskap och organisation behandlas frågor om hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.

FIRO visar hur effektiv en grupp är i varje fas på vägen till samhörighet och vad som kännetecknar faserna. Enligt modellen så är grupprocessen cyklisk vilket 

Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se! • formulera, problematisera och analysera grupprocesser, särskilt relationer mellan individer och grupper samt mellan olika grupper, med avseende på delaktighet och marginalisering • värdera och kommunicera sina kunskaper om grupprocesser, särskilt med avseende på hur man kan främja delaktighet och komma tillrätta med olika former av marginalisering i pedagogisk verksamhet Kursplan för Ledarskap och grupprocesser. GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

Kurserna fokuserar mer på generell kunskap om lärande och bemötande än på vuxenpedagogik , grupprocesser , kommunikation och utvecklingsstörning . Munhålans struktur och sjukdomar Kursen Avtagbar protetik 1 - IV ( termin 1 – 3 om psykologiska teorier , kommunikation , grupprocess och gruppdynamik ” . Project - Euler Bernoulli beam Exam, study questions - Sammanfattning/ studiefrågor Engelsk litteratur, Romantic period föreläsningar inför första kursen på socionomprogrammet - socialt arbete som profession Kap 1 Vad är socialt arbete Teorier och perspektiv Småländskt ledarskap Tenta II Sociologi grundkurs, teoretiker Rätt och rättfärdigande Tenta 2017, frågor Föreläsning 2 APA Grupprocesser. Vad är grupprocess - avser hur individer beter sig i en grupp för att gemensamt lösa ett problem, fatta ett beslut eller andra resultat som kräver interaktioner mellan grupper.