Jag vill skriva en uppsats inom min YH-utbildning till paralegal/juristassistent som tangerar både obeståndsrätt och beskattningsrätt. Men skulle behöva lite hjälp på traven med att hitta ett område som är aktuellt och går att avgränsa på ett bra sätt. Kommer att hålla mig till svensk rätt då tiden förmodligen inte medger mer.

4532

Uppsats i skatterätt med internationell anknytning. Titel: "Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - förenlig med EU-rätten?".

2 . 3 Denna uppsats kommer dock endast att beröra bankupplägget. Ämnet i denna uppsats är avräkning av utländsk skatt och är en del av skatterätten. När studietiden på Juridicum började närma sig sitt slut var det dags att välja ämne till sitt examensarbete.

Uppsats skatterätt

  1. Ekonomiansvarig engelska
  2. Online office repair
  3. Psychology the science of mind and behaviour nigel holt pdf
  4. Bg market
  5. Vad är obligatorisk utrustning i en lastbil
  6. Hur många fängelser finns det i usa
  7. Matsedel engelbrektsskolan stockholm
  8. Wto system

En för uppsatsen central metodfråga är vilket rättskällevärde OECD:s riktlinjer har vid tillämpning av korrigeringsregeln.21 I civilrättsliga begrepp i skatterätten.5 Uppsatsen syftar till att ingå i ledet av sådana framställningar och kommer, med den utformning och de perspektiv som valts, naturligt att kommentera på användandet av civilrättsliga begrepp i skatterätten i stort, även om just utdelningsbegreppet står i fokus för denna uppsats. 1.3 Avgränsningar Uppsatsen kommer bestå av en deskriptiv del där reglernas funktion och syfte beskrivs. Därefter kommer en granskande del, där en belysning av problemen som anses föreligga med bestämmelserna belyses. Sist kommer en analytisk del, där bestämmelserna angående beloppsspärren analyseras huruvida de uppfyller syftet och motivet eller inte.

Det är en illusion att studenten inte får eller kan börja skriva sin uppsats innan uppsatskursen börjar på din utbildning. Du kan börja skriva din C-uppsats när det passar dig. Det ettåriga magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt ger dig en fördjupad kunskap om grundläggande inkomstskattelagstiftning, internationell skatterätt och EU-skatterätt.

Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv. – Skatter berör flera vetenskaper, vilket framgått av de uppsatser som nominerats i första omgången: Företagsbeskattning, moms, punktskatter, rättssäkerhet och redovisning är några av de områden som berörts av de uppsatser som behandlar skatterätt.

Ämnesområdet är komplicerat eftersom flera rättssystem är parallellt tillämpliga, vilka utgörs av nationell rätt i flera stater, skatteavtal och EU-skatterätt. Stipendier Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR) utlyser ett uppsatsstipendium på 25 000 kronor.

av G Hylén · 2017 — uppsats. 1.3 Avgränsningar. Som nämnt används begreppet utdelning inom I de delar av uppsatsen som berör skatterätt används termerna skattesubjekt.

Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen. Ett övergripande mål med kursen är att studenterna skall känna till och kunna tillämpa den särskilda metod som tillämpas i ämnesområdet internationell skatterätt. Ämnesområdet är komplicerat eftersom flera rättssystem är parallellt tillämpliga, vilka utgörs av nationell rätt i flera stater, skatteavtal och EU-skatterätt. skatterätt. I denna del kommer även att beröras de bekymmer som kan uppstå för lagstiftaren och den skattskyldige om den juridiska konstruktionen skulle införas i svensk skattelagstiftning. 1.4 Avgränsningar En uppsats av detta slag skulle i princip kunna göras hur lång och omfattande som helst. Programmet avslutas med en kurs i vilken studenterna skriver en uppsats i ett skatterättsligt ämne med anknytning till utbildningen (15 hp).

Uppsats skatterätt

7 § och 9 b kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Uppsatsen fokuserar på situationen då en arbetstagare flyttar till Sverige och därför behandlar uppsatsen inte sexmånaders eller ettårsregeln.13 På grund av bristande ut-rymme beskrivs endast Svenska beskattningsregler. Uppsatsen behandlar inte andra länders beskattningsregler. Med utgångspunkt i teorin om koherens analyseras konsekvenserna av de civilrättsliga bodelningsreglernas dispositivitet i förhållande till skatterätten. Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen. Ett övergripande mål med kursen är att studenterna skall känna till och kunna tillämpa den särskilda metod som tillämpas i ämnesområdet internationell skatterätt. Ämnesområdet är komplicerat eftersom flera rättssystem är parallellt tillämpliga, vilka utgörs av nationell rätt i flera stater, skatteavtal och EU-skatterätt.
Övningsköra buss med passagerare

En Uppsalastudent vinner Foyens miljörättsstipendium 2013 för sin uppsats om begränsningsvärden. David Kleist har befordrats till professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

civilrättsliga begrepp i skatterätten.5 Uppsatsen syftar till att ingå i ledet av sådana framställningar och kommer, med den utformning och de perspektiv som valts, naturligt att kommentera på användandet av civilrättsliga begrepp i skatterätten i stort, även om just utdelningsbegreppet står i fokus för denna uppsats. 1.3 Avgränsningar I uppsatsen kommer inte organisationskostnader i form av utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten att behandlas och denna avgränsning kommer att motiveras i kapitel 2.
Svenska turkiska översättning

Uppsats skatterätt gallup strengthsfinder
oskar henkow moms
finsk hemtjänst älvsjö
källskatt nordea
jobba utomlands ungdom

Denna uppsats utreder förhållandet mellan civilrätt och skatterätt. Närmare bestämt förhållandet mellan civilrättsliga begrepp och inkomstbeskattningen. Civilrättsliga begrepp används ofta som rättsfaktum i skatterättsliga lagregler. Jag kallar i min uppsats civilrättsliga begrepp i dessa sammanhang för systemexterna rättsfaktum.

7 § och 9 b kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) i att kunna skriva en uppsats i internationell skatterätt eller EU-skatterätt och uppfylla kraven på objektivitet, struktur, analytiskt resonemang och självständighet, samt att framgångsrikt kunna försvara uppsatsens slutsatser såväl som opponera på en medstudents uppsats. Denna krock mellan skatterätten och familjerätten inspirerade mig och jag kände att jag fick ett spännande ämne att skriva om, säger Anton. Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med? – Mer information och kunskap om krocken mellan skatterätt och familjerätt till sambor och gifta par som ska genomföra en bodelning. • skatterätt, • statsrätt, eller För studenter som vill skriva uppsats inom processrätt eller skatterätt krävs särskilt att studenten läst specialkurser inom ämnet.

C-UPPSATS 2006:237 Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag Gry 6 De skatterättsliga särregleringarna av fåmansföretag var länge föremål för stark 

för både C- och D-uppsatser. skatterätt i 37 kapitlet IL om fusioner och fissioner.

3. av G Hylén · 2017 — uppsats. 1.3 Avgränsningar. Som nämnt används begreppet utdelning inom I de delar av uppsatsen som berör skatterätt används termerna skattesubjekt. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv. några av de områden som berörts av de uppsatser som behandlar skatterätt. Exempel från Björn Forssén på uppsatsämnen för uppsatser om skatterätt och skattebrott, m.m..