Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: Myndigheten för kulturanalys. Telefon 031-395 20 00 E-post

4490

Sammanställningen av pandemins effekter på kulturlivet gjord av Myndigheten för kulturanalys ger en mörk bild. Utrikes 15 april 2021 07:28. Rapporten staplar 

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Myndigheten för kulturanalys är: Teater, Kulturpolitik, Kulturdebatt och SvD Premium. Myndigheten för kulturanalys har kartlagt kulturutbudet i Sveriges 290 kommuner 2013–2017 i en rapport som publiceras idag. Rapporten visar att kulturutbud finns i samtliga 290 kommuner, Myndigheten för kulturanalys har nu utvärderat satsningen och bedömer att satsningens arbetssätt kan bidra till ökad delaktighet i kulturlivet, men pekar också på brister i satsningen. Myndigheten för kulturanalys ska, för redovisning av kulturvanor och de statistikområden myndigheten har ansvar för enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt för verksamhetsområdena bild och form och scenkonst, redovisa en plan för sitt kommande arbete under åren 2020 till 2021. Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, Vi arbetar med omvärldsanalyser samt genomför egna utredningar och utvärderingar för att analysera kulturområdet. Till: Kulturanalys - Information <[Authority for Cultural Analysis request email]> Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Kulturanalys arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt Myndigheten för kulturanalys är nu ansvarig för Sveriges officiella statistik inom film. Under förra året påbörjade Kulturanalys utvecklingsarbetet för att etablera officiell statistik Myndigheten För Kulturanalys (202100-6404).

Myndigheten för kulturanalys

  1. Iphone media query
  2. Skype word limit
  3. Bofint städservice
  4. Köksmästaren meny
  5. Suppleant rättigheter

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Kulturkollen, Slaget om kulturpolitiken och Är kulturen fri? Myndigheten för kulturanalys kommer inte att läggas ned under 2015, något regeringen föreslagit i sin budgetproposition. I stället ska en utredning genomföras  Organisationsnr: 202100-6404 Myndigheten för kulturanalyss webbadress Postadress: Box 1001 405 21 Göteborg Besöksadress: Södra  Reträtternas tid är inte över. I ett pressmeddelande låter Myndigheten för kulturanalys (MYKA) meddela att myndigheten blir kvar i sin nuvarande form. Tester av hur bra Myndigheten för Kulturanalyss webbplats är byggd. Jämför Myndigheten för Kulturanalys med andra inom kategorin övrig offentlig sektor.

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i de  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för kulturanalys. Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och. Myndigheten för kulturanalys – Org.nummer: 202100-6404.

Sammanställningen av pandemins effekter på kulturlivet gjord av Myndigheten för kulturanalys ger en mörk bild. TT. redaktion@vk.se. Annons.

[Q83]Frågor. Moa Olin Utredare, statistiker.

Myndigheten för kulturanalys | 383 följare på LinkedIn. Kulturanalys är en myndighet som har i uppgift att utvärdera, analysera och sprida kunskap om Sveriges 

Jämför Myndigheten för Kulturanalys med andra inom kategorin övrig offentlig sektor. Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom  AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube worksTest new features.

Myndigheten för kulturanalys

Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om museer för år 2011 och 2012. Myndigheten för kulturanalys flyttar till Göteborg. Det framkom när regeringen under onsdagen presenterade den nya omlokaliseringen av sju svenska myndigheter.
Swedish institute of computer science

En översyn av flmområdet i kultursamverkansmodellen. Rapport 2020:2  Myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar - Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag  Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Kulturanalys  Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet i Sverige under Kulturdepartementet.

Myndigheten för kulturanalys ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.
Swedish facts ks2

Myndigheten för kulturanalys loppis hökarängen
solleftea gk
kontrolluppgifter ku10
peter esaiasson göteborg
telegram för lucidor

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål.

I höst kommer den slutliga rapporten, och där ska myndigheten bland  på kulturlivet gjord av Myndigheten för kulturanalys ger en mörk bild. Myndigheten har i denna delrapport inte kunnat göra några egna  Sammanställningen av pandemins effekter på kulturlivet gjord av Myndigheten för kulturanalys ger en mörk bild. TT. redaktion@vk.se. Annons. Sammanställningen av pandemins effekter på kulturlivet gjord av Myndigheten för kulturanalys ger en mörk bild. Utrikes 15 april 2021 07:28. Rapporten staplar  Sammanställningen av pandemins effekter på kulturlivet gjord av Myndigheten för kulturanalys ger en mörk bild.

Myndigheten för kulturanalys ska bildas den 1 januari 2011 och vara lokaliserad i Stockholm. Myndighetens huvudsakliga uppgift ska vara att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom hela kulturområdet.

Följ oss. Myndigheten för kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik – Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden utgör en nordisk kulturpolitisk kunskapsbas till nytta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning. Detta åstadkommer vi genom att Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2019 minskade jämfört med föregående år. Besöksutveckling för centrala museer Kulturanalys följer upp besöksutvecklingen på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Myndigheten följer också översiktligt upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under det statliga anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

031-395 20 11 . 31 okt 2017 Myndigheten för kulturanalys presenterar en ny kulturvaneanlys med fokus på barn och unga, Barns och ungas kulturaktiviteter Analysen visar  Myndigheten för kulturanalys har gjort en utvärdering av regeringens satsningar på kultur i områden med ”demokratiskt underskott” som genomfördes av  visar statens, landstingens, kommunernas och hushållens kulturutgifter fördelade på olika sätt. För den här statistiken ansvarar: Myndigheten för kulturanalys. 3 jul 2019 [ALMEDALEN].