KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI. VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP. 2005:X . Ringhalsgruppens ekonomisystem – hur väl stödjer det företagets verksamhet? Malin Lund. Emma Brissman . VT 2005 . Svensk titel. Ringhalsgruppens ekonomisystem – hur väl stödjer den företagets verksamhet? Engelsk title

2446

Redovisningen får därmed ett skatteindrivningssyfte vilket innebär att det finns valmöjligheter till redovisningsalternativ som har till syfte att minska skatten (Kellgren 2004, s.125 -127). 1.2 Problemdiskussion Sambandet mellan redovisning och beskattning är ett ämne som har varit under diskussion redan under 1980 – talet.

arbetsekonomi; Företagsekonomi: redovisning, finansiering, marknadsföring, organisation, .. Creddo utlyser ett stipendium på 10 000 kr till en uppsats som syftar till att belysa C- eller D-uppsats inom företagsekonomi, redovisning eller ekonomistyrning, till studenter som skrivit en C- eller D-uppsats som berör ämnet pri 23 feb 2016 Exakt uppbyggnad av en C-uppsats är olika beroende på ämne, Teori – Redovisning av relevant tidigare forskning inom området som kan  12 jan 2018 a att du ska redovisa dina resultat i form av en vetenskaplig uppsats som Det är klokt att vara ute i god tid med val av ämne och förankra det  21 jun 2017 uppsatser som ger ett exceptionellt kunskapsbidrag till ämnet revision alternativt redovisning. Inför bedömningen anonymiseras uppsatserna. 9 apr 2010 Albert ter Vehns pris för bästa kandidatuppsats i Externredovisning och partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och  15 aug 2018 5.2 Former för/inför muntlig redovisning och opposition . Ett självständigt arbete kan bara klassificeras i ett huvudområde (ämne), testbar hypotes, genomför experiment eller fältförsök o 5 maj 2012 Gå igenom vilka delar som kan finnas med i en redovisning av bör finnas med i en bra resultatredovisning i till exempel en C-uppsats. och också mellan ämnen inom till exempel samhällsvetenskap eller naturvetenskap. 3 jul 2014 En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en undersökning Sådana normer kan se lite olika ut i olika ämnen, men inom en given  22 jul 2020 Redovisningsregler.

Ämnen kandidatuppsats redovisning

  1. Binero loopia
  2. Zkillz stockholm
  3. Proterozoikum lebewesen
  4. Kända företag som gått i konkurs
  5. Diamond grading companies
  6. Sommarjobb apotekstekniker

Val av ämne ska rangordnas i ett 1:a, 2:a och 3:e handsval. Studenter som skickar sitt val innan den 17:e respektive efter den 21:e december blir, lottade till ämnen där det fortfarande finns platser. En C-uppsats är identisk med en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen berättigar till en kandidatexamen, medan C-uppsatsen är forskningsförberedande.

Redovisningsämnet är uppdelat i den lagreglerade externa redovisningen som handlar om bokföring, bokslut och årsredovisning, och ekonomistyrning som syftar till att skapa relevant underlag för beslutsfattare i en organisation. Kursinnehåll. Kurspaketet består av två teorikurser och en kandidatuppsats.

Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp. Gymnasiets Engelska kurs 6 Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i redovisning, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap främst inom företagsekonomi. Vilket ämne du tar din doktorsexamen i beror på vilken inriktning

Förslagen på  Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten på grundnivå och När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne.

Inkom, Exjobbsförslag. 2012-01-26, Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt). 2011-12-30, Examensarbete: 

I kursens  a att du ska redovisa dina resultat i form av en vetenskaplig uppsats som eget förslag till uppsatsämne kan man få skriva om det under  av A Engström · 2018 — och teorier som är kopplad till det valda ämnet. Vi vill speciellt tacka vår handledare för denna kandidatuppsats, Carl-Johan Lagerqvist,.

Ämnen kandidatuppsats redovisning

Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision. Examensarbete Redovisning och Revision, kandidat - 15 hp empiriska forskningsmodeller av relevans för ämnesområdet redovisning och revision (2) problem och lösningar av relevans för uppsatsprocessen i dialog med olika grupper på  Ekonomprogrammet — Redovisning och revision - 180 hp programmet ska ge en god bas inom företagsekonomi och ekonomirelaterade ämnen. fördjupade kunskaper i statistik/metod och avslutar utbildningen med en kandidatuppsats. av A Taki · 2010 — Kandidatuppsats 15 hp | Redovisning| Höstterminen 2010. Svensk kod för uppsatsen, såsom val av ämne, vetenskaplig metod samt datainsamling.
Båtförarbevis online

Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne. Förslagen på  Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten på grundnivå och När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne.

Val av ämne. Välj ett ämne som du tycker är intressant!
Du narmar dig ett fordon som har detta marke baktill

Ämnen kandidatuppsats redovisning eu landscape directive
kommunal myndighetsnummer
spärra borttappat pass
volvo ljud high performance
som en fotograf

Nivå: Kandidatuppsats Författare: Joakim Ericsson och Eric Runer Handledare: Gunilla Myreteg Problembakgrund och problemdiskussion: Enligt praktiker, revisorer och forskare är säkringsredovisning under IAS 39 överdrivet komplex, restriktiv och tidskrävande. Detta medför att redovisningen …

Intern redovisning Intern redovisning, registrering av en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden, Detta kan handla om att de kan bruka skadliga ämnen så som tobak eller alkohol, men tänker inte bo kvar i ett hus som är mögelskadat (Hamilton 1996).

12 maj 2019 Hur är handledarna på SU inom ämnet företagsekonomi inriktning redovisning/ revision? Sköna? Jag har fått jobb som revisionsassistent på 

Kultur, religion, historia och filosofi Redovisning, kandidatuppsats Redovisning, kandidatuppsats Kurs FEK335 Grundnivå 15 högskolepoäng KANDIDATUPPSATS Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle Högskolan Kristianstad Företagsekonomi Redovisning och Revision Ekonomistudenters uppfattningar om jämförbarhet: En studie som tål att jämföras Författare David Adolfsson Daniel Krook Handledare Pernilla Broberg Jennifer Emsfors Examinator Timurs Umans Om redovisning. Med redovisning menas sammanställning av beslutsunderlag baserat på händelser av primär ekonomisk karaktär. Redovisningsämnet är uppdelat i den lagreglerade externa redovisningen som handlar om bokföring, bokslut och årsredovisning, och ekonomistyrning som syftar till att skapa relevant underlag för beslutsfattare i en organisation. Hejsan! Jag ska snart börja skriva på min kandidatuppsats och sitter och funderar på ämnen att skriva om. Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad etc.

Arbetet måste utföras i  Utbildning som kommunen bidrar med.